การแสดง แสง สี เสียง 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ

19:55 10 พฤศจิกายน 2561 996
การแสดง แสง สีเสียง สื่อผสมกกลางแจ้ง 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ

 

การแสดง แสง สีเสียง สื่อผสมกกลางแจ้ง 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ