สรรพสามิตยุคใหม่ไล่บี้ภาษีทำลายสุขภาพ-ยกเครื่องตรวจสอบ

16:26 10 พฤศจิกายน 2561 1,047
กรมสรรพสามิตยุคใหม่ใช้อัตราภาษีเป็นเครื่องมือสกัดสินค้า-บริการทำลายคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมยกเครื่องกระบวนการตรวจสอบสินค้าหลบเลี่ยงภาษี

 

ภาษีสรรพสามิตถือเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลปี 2561 ที่ผ่านมาจัดเก็บได้กว่า 5.8 แสนล้านบาท และปี 2562 เพิ่มระดับไปที่ 6.2  แสนล้านบาทขณะที่ในอนาคตต้องเดินไปสู่เป้าหมาย  8 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนักในภาวะข้อจำกัดหลายด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค และอัตราภาษีที่ไม่สามารถปรับขึ้นได้ง่ายนักเพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

 

ทำให้อธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ นายพชร อนันตศิลป์  มีแนวคิดว่าการเก็บภาษีไม่ควรมุ่งเพิ่มภาระหรืออัตรากลุ่มผู้บริโภคสินค้าบาปอย่างเดียว และอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปสู่ภาษีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมากกว่า

 

สำหรับสินค้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะต่อไปจะเป็นกลุ่มที่ทำลายสุขภาพ เช่น มีความเค็มและความมันเกินมาตรฐานโดยยึดหลักการเดียวกับภาษีความหวานที่ออกมาก่อนหน้านี้คาดว่าภาษีใหม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธ.ค.ปีนี้และแต่ก็มีเวลาให้ผู้ผลิตได้มีการปรับตัว

 

นอกจากนั้นยังสามารถใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกลสนับสนุนการเข้ามาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต รถไฟฟ้า (อีวี) และแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งจะออกเป็นแพ็คเกจเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ต้นปีหน้า

 

ที่สำคัญยังเร่งยกเครื่องกระบวนการตรวจสอบการแจ้งราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง และปราบปรามสินค้าเถื่อน โดยตั้งกองขึ้นมากำกับดูแลเป็นพิเศษ

 

แม้กรมสรรพสามิตยุคใหม่จะไม่เน้นหารายได้เป็นเป้าหมายหลักแต่ถือเป็นหน้าที่สำคัญในการเร่งขยายฐานภาษี ขจัดการรั่วไหล หลังจากเดือนแรกของปี 2562 รายได้พลาดเป้าไปแล้วเกือบ10,000 ล้านบาท