เอกชนจี้รัฐเร่งสร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่อยอดฟรีวีซ่า

16:03 10 พฤศจิกายน 2561 1,120
เอกชนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวประเมินว่ามาตรการฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาขอ ณ ด่านตม.ต้องใช้เวลาอย่างเร็ว 15 วัน ถึง 1 เดือนกว่าจะเห็นผล สิ่งสำคัญควรหามาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa On Arrival  ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดได้ครั้งเดียว ที่ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 2,000 ต่อคน สำหรับ 21 ประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ในเดือน ธ.ค.61- ม.ค.62 เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไทยในช่วงปีใหม่ โดยคาดหมายว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น 30%

 

ถูกมองว่าเป็นเพียงมาตรการที่สามารถกระตุ้นต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อย และจากข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาขอรับการตรวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่เดือน ม.ค.59 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงต่อเนื่อง เช่น ด่าน ตม.สนามบินสุวรรณภูมิ ปี 59 มีจำนวน 3.15 ล้านคน ปี 60 มีจำนวน 2.29 ล้านคน และปี 61 (ม.ค-ก.ย.)มีจำนวน 1.78 ล้านคน/ ด่าน ตม.สนามบินดอนเมือง ปี 59 มีจำนวน 1.60 ล้านคน ปี 60 มีจำนวน 1.19 ล้านคน ปี 61 (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 1.02 ล้านคน

 

นายศิษฏิวัชร ชีวรัตนพร ประธานที่ปรึกษาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า ระบุว่าภาครัฐควรต้องเร่งออกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก

 

สอดคล้องกับนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)ที่บอกว่าชาวจีนขาดความเชื่อเนื่องจากเหตุการณ์เรือล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต และการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวจีนที่สนามบินดอนเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชะลออย่างมีนัยสำคัญ จากช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยเฉลี่ยกว่า 8-9 แสนคนต่อเดือน เหลือราว 6 แสนคน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และหากไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้จะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในปีหน้า

 

จึงต้องจับตากันต่อไปว่ามาตรการฟรีค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง ลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หรือ Visa On Arrival จะสามารถฟื้นภาคการท่องเที่ยว ของไทยได้มากน้อยแค่ไหน จะเป็นไปตามเป้าหมายที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดหวังว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.61 ปรับจากแดนลบมาสู่แดนบวกได้ จนทำให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนทั้งปีนี้อยู่ที่ 10.77 ล้านคน ส่งผลให้ทั้งปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 38.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8%.ได้หรือไม่