3
shared

เล็งปรับสอบทีแคสปี63 แก้ปมสละสิทธิ์

6 มิถุนายน 2562 16:35 572

ทปอ. เตรียมพิจารณาลดรอบสอบ 'ทีแคส' ปี63 เหตุสอบคัดเลือกหลายรอบทำให้เด็กสละสิทธิ์ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ

วันนี้( 6 มิ.ย.62) หลังมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านไปแล้ว 4 รอบ จากทั้งหมด 5 รอบ และขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกรอบ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยมีมหาวิทยาลัยเปิดรับ 62 แห่ง รับนิสิตนักศึกษาได้ 72,852 คน  โดยนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหา

ส่วนกรณีที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์ทีแคส รอบ 4 ไม่ผ่านนั้น เบื้องต้นมีกว่า 100คน ตัวเลขนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะมหาวิทยาลัยยังรายงานข้อมูลมาไม่ครบ ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ เลือกคณะไม่ตรงกับสายที่เรียน ส่วนสูง น้ำหนัก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะที่เรียนด้านการประกอบอาหาร จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต  โดย ทปอ.จะมีมาตรการเยียวยา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเด็ก ด้วยการไปดูลำดับถัดไปที่คะแนนถึง แล้วส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย

สำหรับการรับสมัคร ทีแคส ปีการศึกษา 2563 อาจมีการปรับใหม่ โดยลดการสอบจากเดิมที่สอบทั้งหมด  5 รอบลง เนื่องจากพบว่าการสอบคัดเลือกหลายรอบ ทำให้เด็กสละสิทธิ์ในรอบท้ายๆ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้อาจลดจำนวนรอบการสมัคร โดยอาจนำรอบที่ซ้ำซ้อน เช่น รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่นมารวมกัน แต่ทั้งหมดนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  ก่อนเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาลงนามเพื่อปรับลดต่อไป

ทั้งนี้ การรับสมัคร ทีแคสทั้ง 5 รอบ ประกอบด้วย รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 การรับแบบโควตารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง