แนะออกกำลังกายเลี่ยงแรงกระแทก ลดบาดเจ็บใน"ผู้สูงอายุ"

13:20 10 พฤศจิกายน 2561 914
สำหรับผู้สูงอายุบางครั้งความปวดเมื่อยก็ทำให้ไม่อยากขยับเขยื้อนร่างกาย หรือจะออกกำลังกายก็ห่วงว่าจะได้รับบาดเจ็บ รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำว่าผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้ โดยเลือกรูปแบบให้เหมาะสม

 

รศ.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่1 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์(ราด-ชะ-วิด-ทะ-ยา-ลัย-จุ-ลา-พร) เตือนถึงการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ระบุว่า แม้การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษามวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อ แต่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกและเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ อาทิ การเต้นแอโรบิก การปั่นจักรยาน การเล่นแชร์บอล หรือการเดินในที่ต่างระดับ ทั้งนี้ กระดูกสะโพกถือเป็นส่วนที่พบความเสียหายมากที่สุดในผู้สูงอายุที่หกล้ม เสี่ยงต่อความพิการ โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน

 

ส่วนรูปแบบการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่กิจกรรมที่ไม่ใช้ความเร็ว แต่เน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เช่นการเดินในน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้แรง กระตุ้นการเต้นของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

 

อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายในน้ำ ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคหอบหืดเนื่องจากความชื้น ซึ่งรศ.ศิริรัตน์ แนะนำว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจเลี่ยงไปออกกำลังกายด้วยกิจกรรมอื่น เช่น การรำไทเก๊ก เปตอง หรือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ โดยขณะที่ออกกำลังกาย ควรมีบุตรหลานอยู่ใกล้ตัว ช่วยสังเกตอาการและความผิดปกติ หากหน้ามืด เหนื่อยหอบหรือปวดศีรษะต้องหยุดพัก ซึ่งระยะเวลาการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คือ ครึ่งชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง