17
shared

ได้ใจคนจน! ต่ออายุบัตรสวัสดิการอีก 3 เดือน

6 มิถุนายน 2562 12:21 8082
กระทรวงการคลัง เตรียมขยายเวลาช่วยบัตรคนจนต่ออีก 3 เดือน หลังสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ โดยจะขอต่ออายุเป็นกรณีพิเศษเพื่อไม่ให้ขาดช่วง และพยุงเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 14 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 แต่จะขอให้ไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.62 แทน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย 

          
โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง คาดว่า จะทำโครงการบัตรคนจนโครงการใหม่ ได้ต่อเนื่อง โดยเริ่มวันที่ 1 ต.ค.62 ทันที หลังจากโครงการเก่าสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 แต่เนื่องจากการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ต้องล่าช้าออกไป 3 เดือน ทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปเติมในกองทุนประชารัฐได้ทัน จึงจำเป็นต้องมีการเสนอให้ขยายโครงการเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับการต่อเวลาพิเศษอีก 3 เดือน นั้น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับใกล้เคียงกับของเดิม แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการจัดหางบประมาณด้วย ซึ่งหากหาได้น้อยอาจต้องตัดทอนสวัสดิการบางส่วนที่จำเป็นน้อย ออกไปบ้าง ขณะที่การจัดทำโครงการลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ จะเสนอให้รัฐบาลใหม่ทำคู่ขนานพร้อมกับช่วงทำบัตรคนจนแบบปัจจุบัน โดยจะต้องเปิดลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อให้เริ่มโครงการได้แบบไร้รอยต่อในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทันที

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง