1
shared

ประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าเพื่อประชาชน-ประเทศชาติ

5 มิถุนายน 2562 16:13 405
ประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าเพื่อประชาชน-ประเทศชาติ เชื่อแม้ ‘อภิสิทธิ์’ ลาออกจะยังช่วยงานของพรรคต่อไป

วันนี้ (5มิ.ย.62) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีหลังจากมีการประกาศร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ว่า การตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในทางการเมือง ในวันนี้เข้าสู่การเดินหน้าในการทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ในระบบประชาธิปไตยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถถูกใจใครทั้งหมดได้แต่ด้วยความเป็นสถาบันทางการเมืองก็จะต้องมีความชัดเจนและเมื่อเป็นมติพรรคในการกำหนดทิศทางทางการเมืองก็ต้องเดินทางต่อไป วันข้างหน้าจะเป็นบทพิสูจน์ที่จะทำให้เห็นว่าพรรคจะทำเพื่อประชาชนให้ปรากฏเด่นชัดทั้งในเรื่องผลงานและกระบวนการต่างๆในฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งนี้มติที่ร่วมรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ต้องการให้เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน 

สมาชิกพรรคพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน มีสมาชิกพรรคที่อาจจะไม่ถูกใจในการตัดสินใจของพรรคแต่ก็อยากให้ร่วมกันนำพาพรรคไปในวันข้างหน้า อุดมการณ์พรรคทุกข้อยังคงอยู่ตามเจตนารมณ์ครบถ้วน ยังยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอุดมการณ์พรรคนอกจากเป็นจุดยืนแล้ว สิ่งสำคัญต้องนำมาสู่การรับใช้ประชาชนและมุ่งมั่นคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนกรณีสมาชิกNewdem ได้ลาออกไปบางส่วน ทุกคนยังยึดมั่นในการที่จะร่วมทำงานให้พรรคแต่ขณะนี้ทุกคนก็ต้องแสดงให้เห็นถึงจุดยืนในทางการเมือง และมีสมาชิกNewdemอีกหลายคนก็พร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับพรรคต่อไป และต่อกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ทุกคนในพรรครู้สึกตรงกันคือเสียดายบุคลากรที่เป็นคนดีและมีศักยภาพในทางการเมืองไทยในส่วนตัวผมผมเห็นว่าท่านคือวีรบุรุษ แต่ทุกคนในพรรคก็เชื่อว่านายอภิสิทธิ์จะยังช่วยงานของพรรคต่อไปเพื่อวันข้างหน้าเพราะท่านยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่และสมาชิกพรรคทุกคนก็พร้อมร่วมทำงานเพื่อนำพาพรรคต่อไป


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง