1
shared

จัดหมวดหุ้น 7UP และTRITN ใหม่

5 มิถุนายน 2562 10:45 129

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ายหุ้น 7UP เข้าเทรดในหมวดพลังงานฯ และหุ้น TRITN เทรดในหมวดบริการรับเหมาฯ โดยให้มีผล 20 มิ.ย.62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งย้ายการซื้อขายของหุ้นบมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) จากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร  หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.62

พร้อมกันนี้  ยังได้ย้ายการซื้อขายของหุ้นบมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.62 เช่นกัน icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง