5
shared

61:16 มติ 'ปชป.' ร่วมตั้งรัฐบาล 'พปชร.'

5 มิถุนายน 2562 09:21 266
มติ 'ประชาธิปัตย์' 61 : 16 เสียงร่วมรัฐบาล 'พลังประชารัฐ' หลังถกยาว 5 ชม. พร้อมคว้าโควตากระทรวงที่ต้องการวันนี้ (4 มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ โดยยืนยันว่า พรรคได้โควตาตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ คือ รองนายกรัฐมนตรี

3 รัฐมนตรีว่าการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

และ 4 รัฐมนตรีช่วย ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

จากนั้นเวลา 14.00 น.เป็นการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับ ส.ส.พรรคเพื่อพิจารณา การร่วมรัฐบาล โดยมี องค์ประชุม 80 คน ขาด 1 คน คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และมีการความคิดระหว่างปะทะกันทางความคิดระหว่าง 2 ขั้ว คือ ฝ่ายที่ต้องการเป็นฝ่ายค้านอิสระ กับฝ่ายที่ต้องการร่วมรัฐบาล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เวลาอธิบายนานเกือบ 1 ชั่วโมง ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่พักควรเป็นฝ่ายค้านอิสระ หลายเหตุผลเช่น เป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

หลังจากที่เปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนานกว่า 5 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ให้สมาชิกลงคะแนนลับผลปรากฏฝ่ายที่ต้องการร่วมรัฐบาลชนะด้วยคะแนน 61 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 2 บัตรเสีย 1