ความต้องการ-การผลิตบุคลากรในระบบราง

16:57 5 พฤศจิกายน 2561 2,003
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 34 : ความต้องการ-การผลิตบุคลากรในระบบราง

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 34 : ความต้องการ-การผลิตบุคลากรในระบบราง