10
shared

หน้าที่ของสติปัญญาคือการแยกให้ออกระหว่าง 'ความดีกับความชั่ว'

3 มิถุนายน 2562 19:21 440
หน้าที่ของสติปัญญาคือการแยกให้ออกระหว่าง 'ความดีกับความชั่ว' -ซิเซโร- นักกฎกมายและนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงโรม