19
shared

หัวเว่ยสั่งตัดขาดคู่ค้าสหรัฐฯ

3 มิถุนายน 2562 11:09 7185
หัวเว่ย สั่งพนักงานหยุดติดต่อกับคู่ค้าสหรัฐฯ พร้อมส่งพนักงานที่เป็นชาวอเมริกันหยุดงาน ป้องกันเกิดกรณีละเมิดการแบนของสหรัฐฯ

จากกรณีที่สหรัฐฯสั่งแบนการทำธุรกิจกับหัวเว่ย  ทำให้ทางหัวเว่ยได้สั่งพนักงานของตนหยุดติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าสหรัฐ นอกจากนั้น ยังส่งพนักงานที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ที่เซินเจิ้นกลับบ้าน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดการแบนที่สหรัฐฯ ตั้งขึ้น

โดยผู้บริหารของหัวเว่ย ระบุว่า "เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง… เราไม่ทราบขอบเขตของกฎหมายข้อนี้ ดังนั้นเราต้องทำตัวให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้" 

ทั้งนี้ หัวเว่ยใช้เวลาหลายวันปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับออฟฟิศของตนในสหรัฐอเมริกา  เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ละเมิดต่อกฎหมายของสหรัฐฯ

อีกทั้ง หัวเว่ยยังได้จำกัดการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานของพวกเขากับพลเมืองชาวสหรัฐ ไม่เก็บพาสปอร์ตของชาวสหรัฐที่เดินทางมายังสถาบันของพวกเขา และเตือนหนักงานว่า หากมีการติดต่อกับพลเมืองสหรัฐฯ เป็นการส่วนตัว ให้หลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี