4
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสาธารณรัฐอิตาลี

2 มิถุนายน 2562 20:24 219
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

วันนี้( 2 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ความว่าฯ

พณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ที่กว้างขวางให้ใกล้ชิดสนิทสนม และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในนภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง