6
shared

คลังยัน ‘บัตรคนจน’ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

2 มิถุนายน 2562 16:34 1550
กรมบัญชีกลางยืนยันรัฐบาลออกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้

วันนี้ (2มิ.ย.62) นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระบุว่า  กว่า2 ปี ที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ให้กับผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือนต.ค.ปี 2560 ได้เปิดลงทะเบียน รับบัตรไปแล้ว 11.4 ล้านคน และรอบที่ 2 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 3.1 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน ใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 9.6 หมื่นล้านบาท  

ทั้งนี้ ภาครัฐ ได้จัดหาร้านค้าสวัสดิการของรัฐ เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้โดยตรง และยังเป็นการช่วยให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่น สามารถอยู่ได้ในภาวะการแข่งขันที่สูงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงนำแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน ประชารัฐ” เข้าถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มช่องทางการใช้จ่ายให้ง่ายขึ้น

จากการสอบถามประชาชนที่ลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มานานกว่า 1 ปี ระบุว่า การได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนหนึ่งสามารถมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ เนื่องจากปัจจุบัน ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นแทบทุกด้าน โดยประชาชนบางส่วน ที่ลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากให้มีการปรับเพิ่มเงินให้ตามความเหมาะสม เปิดลงทะเบียนกับผู้ที่ตกหล่น และอยากให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไป โดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ในเดือนก.ย.ปีนี้


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง