4
shared

วัดใจรัฐบาลใหม่สานต่อ ‘บัตรคนจน’ 9หมื่นล้านหรือไม่

2 มิถุนายน 2562 12:04 2111
จับตาการจัดตั้งรัฐบาลและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วัดใจรัฐบาลใหม่สานต่อนโยบาย ‘บัตรคนจน’ 9 หมื่นล้านบาท หรือไม่

วันนี้ (2มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จับตาการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังนั่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ โดยก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว TNN ช่อง 16 ลองสำรวจนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่า ยังเดินหน้าต่อหรือไม่ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 9 หมื่นล้านบาทจะไปต่อหรือไม่ 

ภายหลังการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี2560 จนถึงวันนี้ครบ 1 ปี มีผู้รับไปแล้วกว่า 14.1 ล้านคน และใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน 9 หมื่นล้านบาท ทำให้ขณะนี้มีงบประมาณในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 4 หมื่นล้านบาท โดยงบประมาณดังกล่าวจะเหลือใช้ไปถึงเดือนก.ย. 2562   

นางญาณี  แสงสรีจันทร์  โฆษกกรมบัญชีกลาง กระทรวงคลัง กล่าวว่า งบประมาณบัตรคนจนอยู่ในระบบงบประมาณอยู่แล้ว ดังนั้นโครงการนี้จะสานต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ส่วนเสียงวิจารณ์การใช้จ่ายงบประมาณกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะกระทบต่อการเงินการคลังของประเทศ เพราะต้องเติมงบประมาณปีละเกือบแสนบาทให้กับโครงการดังกล่าว นางญาณี กล่าวว่า งบประมาณบัตรคนจนอยู่ในระบบงบประมาณปกติของรัฐบาลแล้วดังนั้นการใช้งบในส่วนบัตรคนจนจึงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงบประมาณทั้งหมด รวมถึงการประเมินผลการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายของบัตรคนจน พบว่า ผู้ถือบัตรคนจนในต่างจังหวัดพึงพอใจเพราะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน และผู้มีรายได้น้อยมีเงินเพื่อใช้ในส่วนที่จำเป็นต่อการยังชีพในแต่ละเดือน

ส่วนการประเมินกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ นางญาณี  กล่าวว่า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่การที่มีร้านธงฟ้าจำนวนมากรวมถึงการเพิ่มเงินสดให้กับผู้ถือบัตรคนจนช่วยกระจายรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น