1
shared

กรุงเทพโพลล์ เผย ปชช.พอใจตั้งรัฐบาล เต็ม10ได้4.73คะแนน

1 มิถุนายน 2562 13:05 496
กรุงเทพโพลล์ เผย คนไทยพอใจเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 แค่ 5.06 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ส่วนความพึงพอใจต่อการจัดตั้งรัฐบาลมีเพียง 4.73 คะแนน อยากให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายส่งเสริมรักษาสุขภาพ/มีสวัสดิการสุขภาพที่เท่าเทียม

วันนี้ (1 มิ.ย.62) กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562” โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คนพบว่า

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และให้คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ การเปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ได้ 4.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อให้คนไทยวัดระดับความสุขของตัวเอง หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10 รองลงมาคือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรมจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 เท่ากัน และนโยบ