2
shared

'บุหรี่เผาปอด' Tobacco burns your lungs

31 พฤษภาคม 2562 16:23 163
'บุหรี่เผาปอด' Tobacco burns your lungs คำขวัญวันงดสูบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง