1
shared

เปิดเกณฑ์คืนแบงก์การันตีทีวีดิจิตอล

29 พฤษภาคม 2562 19:05 91
กสทช. เปิดหลักเกณฑ์คืนหนังสือค้ำประกันทีวีดิจิตอล โดยให้ผู้ประกอบการรับหนังสือค้ำประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 62

หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีคำสั่ง ที่ 4/2562 เปิดทางให้ทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาตได้ ซึ่งมี 7 ช่อง ยื่นความประสงค์ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ได้ออกหลักเกณฑ์คืนหนังสือค้ำประกันทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลสามารถขอคืนหนังสือค้ำประกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และสำนักงาน กสทช.จะดำเนินการคืนหนังสือค้ำประกันภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ ผู้ชำระค่าธรรมเนียมครบหมดแล้ว จะสามารถรับหนังสือค้ำประกันคืนทั้งหมดภายใน 7 วัน ส่วนผู้ที่ยังชำระงวดที่ 4 ไม่ครบ สำนักงาน จะคืนหนังสือค้ำประกันการชำระเงินงวดที่ 5 และงวดที่ 6 คืนให้ภายใน 7 วัน และจะคืนหนังสือค้ำประกันงวดที่ 4 ภายหลังชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 ครบถ้วนแล้ว หรือเมื่อ กสทช.ได้หักค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระนั้นจากค่าชดเชยกรณีมีการคืนใบอนุญาต ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 จะต้องชำระตามกำหนด หากไม่สามารถชำระได้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ช่องสปริงนิวส์ 19 ได้ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค งบบัญชี และแผนเยียวยาพนักงาน มายัง กสทช. แล้ว ซึ่งการเยียวยาพนักงาน ทางสปริงนิวส์แจ้งว่า จะจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงาน และจ่ายเพิ่มในอัตราเงินเดือนสุดท้าย 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงาน จะส่งเรื่องให้อนุกรรมการเยียวยาฯ พิจารณา และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นช่องแรกที่จอดำประมาณเดือนสิงหาคมนี้