2
shared

LINE ช่วยดึงคน รับข้อมูลตรงจากภาครัฐ

29 พฤษภาคม 2562 17:38 138
ในอนาคต หากภาครัฐใช้ LINE เป็นช่องทางในการเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง จะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และฟังเสียงของประชาชนในทางกลับกัน

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากราคาสมาร์ทโฟนที่ถูกลงแต่คุณภาพดีขึ้น รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงแต่ราคาลดลง

การดูทีวี ฟังวิทยุ หรือแม้กระทั่งการศึกษา เริ่มเป็นสิ่งที่หาดูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน คือเรื่องของความอดทน ผู้คนมีความอดทนน้อยลงรักสบายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น

จากความเปลี่ยนแปลงดัวกล่าวนั้น ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เห็นได้ชัดต่อจากนี้ คือ การเลือกใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง หรือด้านความบันเทิง อย่างการช้อปปิ้ง ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และ อีคอนเมิร์ซ รวมถึงการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น  

นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วและแรง ส่งผลให้ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีองค์กรหลายแห่งเริ่มพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ แม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีของ LINE

LINE ช่วยอะไรในองค์กร  

LINE เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากในประเทศไทย และคนไทยส่วนใช้เลือกใช้ช่องทาง LINE เพื่อติดต่อสื่อสาร ทั่งเรื่องงาน ส่วนตัว และอื่นๆ เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า LINE มีศักยภาพช่วยให้องค์กรเข้าถึงคนไทยได้ในมุมกว้างแบบไม่จำกัด

แม้ในวันนี้มีหลายองค์กรและธุรกิจเลือกใช้ LINE เป็นตัวเชื่อมเพื่อสื่อสารกับผู้คน หรือกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้สื่อสารได้ตรงความต้องการ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน

ถ้า LINE ถูกใช้กับภาครัฐ

ทุกวันนี้มีประชาชนจำนวนมากที่จะต้องการติดตามและรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือน หรือ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง รวมถึงการแจ้งเตือนข้อมูลใช้งานต่าง

หากภาครัฐใช้ LINE จะช่วยอะไรบ้าง

LINE Business Connect โซลูชั่นสำหรับธุรกิจหรือบริษัท เพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ

เมื่อภาครัฐใช้ LINE สิ่งแรกที่จะได้ คือ การเชื่อมต่อกับผู้คนจำนวนมาก เมื่อมีสิ่งใดที่ต้องการแจ้งไปยังประชาชนก็จะเกิดการแจ้งเตือนได้ในวงกว้างที่เข้าถึงง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันเป็นการช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าการดูจากที่อื่น หรือแม้แต่ประชาชนที่ต้องการข้อมูลก็สามารถสอบถามได้โดยตรง

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า หากเกิดการแจ้งเตือนผ่าน LINE ของประชาชน เพื่อแจ้งเตือนต่างๆ อย่างเช่น เตือนการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น โดยในมุมของประชาชนเองเมื่อมีข้อมูลที่ต้องการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถทำได้ผ่าน LINE

LINE Business Connect เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ปัจจุบันมีหลายองค์กรเลือกใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั้นก็คือ SCB Connect ที่จะมีการแจ้งเตือนเงินเข้า เงินออก ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ...น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหากภาครัฐเลือกใช้ LINE เป็นช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงประชาชน เพราะจะช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางและทราบถึงข้อมูลที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบ ท่ามกลางยุคเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างรุนแรง...

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง