1
shared

เรียนโทออนไลน์ จะดีจริงดิ?

30 พฤษภาคม 2562 10:55 218
แม้จะมีแค่มธ. ที่เปิดหลักสูตรป.โทออนไลน์ ร่วมกับ Skilllane แต่ความท้าทายท่ามกลางยุคออนไลน์แบบนี้ ต้องจับตาดูว่าคนรุ่นใหม่จะสำเร็จผลกับการเรียนออนไลน์มากน้อยแค่ไหน

แน่นอนว่าในยุคที่ Big Data และเทคโนโลยีกำลังครองโลก ทุกอุตสาหกรรมต่างหันมาใช้เทคโนโลยีในธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมกับธนาคาร ค้าปลีก หรือแม้กระทั่งธุรกิจโทรคมนาคม หลายคนเล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทั้งเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือ แม้แต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  แต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปหาเรียนได้ที่ไหน หรือไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อไปเรียนได้

วันนี้มีทางออก ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane เปิดตัว TAXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์  3 หลักสูตร
1) หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation
2) หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation  
3) หลักสูตรปริญญาโท Applied AI

ทั้ง 3 หลักสูตรชูเรื่องของความเป็นนวัตกรรมและเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของหน้า


จุดเด่นของหลักสูตร TUXSA
เนื้อหาถูกพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียน โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในสาขาอาชีพนั้น เป็นการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาโท ที่สิทธิ์เท่ากับปริญญาโทที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย

ผู้เรียนสามารถวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนได้ เพราะเรียนออนไลน์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  สะดวกทั้งในเรื่องเวลาการเรียนที่สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถเรียนไปพร้อมกับทำงานโดยไม่ต้องเสียโอกาสทางการงาน

ความท้าทายที่สำคัญของการเรียนแบบออนไลน์

แน่นอนว่าเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะสร้างวินัยให้กับผู้เรียนออนไลน์ได้ เพราะเรื่องของสภาพแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การเรียนนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงเป็นความท้ายทายอย่างมากของหลักสูตรนี้ ดังนั้นการเรียนออนไลน์ต้องสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ผู้เรียนให้ความสนใจหน้าจอ หรือ แม้กระทั่งเนื้อหาที่ต้องดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับคลาสได้จนจบ แม้ว่าในคลาสผู้เรียนจะสามารถย้อนดูคลิปซ้ำกี่ครั้งก็ได้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อทบทวนเนื้อหาจนเกิดความเข้าใจ

ความซื่อสัตย์ของผู้เรียนจะส่งผลต่อความล้มเหลวหรือไม่ แน่นอนว่าการเรียนออนไลน์นั้นจะมีการทำข้อสอบเพื่อวัดผลในช่วงท้ายคาบเรียน แต่ทางผู้วัดผลหรือมหาวิทยาลัยจะทราบได้อย่างไรว่าในแต่การทำ Test นั้น เป็นผู้เรียนจริงๆ ไม่ได้จ้างหรือให้ใครมาทำแทน

จากการสอบถามทางมหาลัยแจ้งว่าทีมาตราการป้องการโดยใช้ OTP และเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนต่างๆ และกระบวนการสุดท้าย คือ จะมีการทดสอบเพื่อจบหลักสูตร ตรงนั้นเป็นตัววัดผลที่แท้จริงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตลอดหลักสูตรมากน้อยแค่ไหน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจะถูกว่าการเรียนแบบมหาลัยเปิด อยู่ที่ตลอดหลักสูตร 148,000 บาท โดยผู้เรียนสามารถเลือกผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองได้ถึง 4 รูปแบบคือ การเรียนเพื่่อความรู้แต่ไม่เก็บหน่วยกิต, การเรียนและสอบรายวิชาทางออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตและรับประกาศนียบัตรรายวิชา (Certificate of Course Completion),  การเรียนและสอบรายวิชาให้ครบ 18 หน่วยกิตเพื่อรับประกาศนียบัตรชุดวิชา (Certificate of Specialization Completion) และการเรียนปริญญาโทที่ต้องเรียน 30 หน่วยกิตพร้อมกับทำตามข้อกำหนดที่่มหาวิทยาลัยและข้อกำหนดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้กำลังอยู่ในกระบวนการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัย


...แม้ปัจจุบันการเข้าถึงออนไลน์จะง่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทำให้ความท้าทายในด้านการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูเป็นอย่างมาก ว่าจะตอบโจทย์พฤติกรรมคนยุคออนไลน์ได้มากน้อยแค่ไหน แม้ว่าการเรียนนี้จะเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายควบคุมงบประมาณได้ก็ตาม แต่จะมีผู้เรียนที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง มธ.และ Skilllane….