1
shared

รัฐบาลเตรียมตั้งคกก.จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 เมษายน 2562 02:30 45
นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เตรียมตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

วันนี้ (2 ม.ค. 62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เรื่อง “การ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีใจความว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562 นั้น

 

รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่างๆอันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป