1
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก 19,850 บาท

29 พฤษภาคม 2562 09:35 38
ราคาทองคำเช้านี้คงที่ ทองคำแท่งขายออก 19,350 บาท รูปพรรณขายออก 19,850 บาท

วันนี้( 29 พ.ค.62 ) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,250.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,350.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 18,904.52 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 19,850.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง