133
shared

อนามัยโลกบรรจุอาการ'หมดไฟในการทำงาน'เป็นโรคใหม่

28 พฤษภาคม 2562 20:19 6483
อนามัยโลกเพิ่ม 'ภาวะหมดไฟในการทำงาน' ในทะเบียนโรคเกิดใหม่ พร้อมระบุต้นเหตุมาจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงาน

วันนี้ ( 28 พ.ค. 62 )เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขึ้นทะเบียนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆในบัญชี International Classification of Diseases หรือ ICD-11 ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการการวิฉิจฉัยโรคและการประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เพิ่ม"ภาวะหมดไฟในการทำงาน" หรือ Burn-out เป็นหนึ่งในรายชื่อของโรคใหม่ในบัญชี ICD

องค์การอนามัยโลกนิยามของภาวะ Burn out ว่าเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งลักษณะอาการในสามกลุ่มคือ 1.รู้สึกหมดพลังหรือเหนื่อยล้า 2. รู้สึกว่าจิตใจห่างเหินจากงานและมีทัศนคติด้านลบต่องาน 3. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าสิ่งนี้เป็นภาวะที่น่ากังวล และควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ก่อนจะขยายความรุนแรงไปยังส่วนอื่นๆของชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง