3
shared

ว้าวเลย! เภสัชฯ ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

28 พฤษภาคม 2562 18:21 190
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้กับบุคคลทั่วไป สำหรับวุฒิม.6 เป็นต้นไป สามารถเรียนต่อ ป.โท ป.เอก แบบสะสมหน่วยกิตได้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.-10 มิ.ย.62

วันนี้ (28 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้กับบุคคลทั่วไป โดยการเปิดวิชาในครั้งนี้เป็นการเปิดสอนของ "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา" เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้ามาเรียนรู้ในศาสตร์ และวิชาการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอน

ทั้งนี้ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เป็นโครงการที่เปิดให้บุคคลทั่วไป ที่ไปที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 เป็นต้นไป สามารถเรียนต่อ ป.โท ป.เอก แบบสะสมหน่วยกิตได้ โดยผู้เรียนจะเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่สนใจ แล้วหลังจากที่เรียนจนจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร แถมยังเก็บหน่วยกิตเอาไว้ เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท ป.เอก ได้ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดของวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่ทาง คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครในขณะนี้ จะมีอยู่ 2 วิชา ดังนี้


1.เทคโนโลยีอิมัลชัน และสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอาง

ในวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับชนิด และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิว รวมถึงสารก่ออิมัลชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิมัลชัน และสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมตำรับเครื่องสำอางประเภทต่างๆ หลักพื้นฐานในการพัฒนาตำรับอิมัลชันให้มีความคงตัวที่ดี

โดยคอร์สนี้จะเริ่มเรียนในวันที่ 29 มิ.ย. – 13 ต.ค. 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. เนื่องจากคอร์สนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติการด้วย ค่าเรียนจะอยู่ที่ 25,000 บาท


2.เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร

ในวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพมาใช้ในเครื่องสำอาง จะเรียนตั้งแต่แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ การนำไปใช้ และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การทำวิจัย พัฒนา และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางสมุนไพร

โดยคอร์สนี้จะเริ่มเรียนในวันที่ 29 มิ.ย. – 17 ส.ค. 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ค่าเรียนจะอยู่ที่ 17,000 บาท

ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 และทั้ง 2 คอร์สจะต้องไปเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) ในวันเสาร์และอาทิตย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduatenu.ac.thicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง