0
shared

หอการค้าไทย ประเมินจีดีพีไทยทั้งปีโตได้ 3.5%

28 พฤษภาคม 2562 17:29 103
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง ประเมินส่งออกติดลบ กระทบจีดีพีโตไม่ถึง 3.5%

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า  อยู่ที่ระดับ 46 ส่วนการคาดการณ์ในอนาคตอยู่ที่ 49.6  ดดยนับเป็นครั้งแรกที่มีการปรับตัวต่ำกว่า 50 จุดทั้งปัจจุบันและอนาคต 

โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงขาลง   โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากปัจจัยทางเรื่องของการเมืองไม่นิ่ง และสภาพเศรษฐกิจ เห็นได้จากการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินไตรมาส 2 น่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 3 -​ 3.2    ทำให้ครึ่งปีแรกของโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 -​ 3 

ขณะที่ ครึ่งปีหลังมองว่า หากไม่สามารถทำให้เติบโตได้ที่ร้อยละ 4 ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 โตไม่ถึงร้อยละ 3.5 โดยอยู่ภายใต้การคาดการณ์ปัจจัยของสงครามการค้าที่ไม่รุนแรง


ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ ภาคการท่องเที่ยว ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 40 ล้านคน ในขณะที่ภาคการส่งออกมีแนวโน้มติดลบ ทำให้เม็ดเงินหายไป 1.5 ถึง 2 แสนล้านบาท ภาครัฐควรเร่งอัดฉีดงบปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 1 แสนล้านเข้าไปเติมในระบบ การเร่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการลงทุนรับเหมาก่อสร้าง การบริหารค่าเงินบาทให้ใกล้เคียงระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ท้องถิ่น


อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจอยากให้การเมืองนิ่ง เร่งจัดตั้งรัฐบาล เพื่อออกนโยบายด้านเศรษฐกิจให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและนักลงทุนต่างชาติรวมถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน