4
shared

ยูเอ็นแฉเกาหลีเหนือรีดไถเงินจากประชาชน

28 พฤษภาคม 2562 19:27 325
สหประชาชาติออกรายงานกล่าวหาเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ ขู่กรรโชกทรัพย์สินเงินทองจากประชาชน หากไม่ยอมจ่ายก็จะถูกลงโทษ

วันนี้ ( 28 พ.ค. 62 )สำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เปิดเผยรายงานว่า ชาวเกาหลีเหนือ ถูกบังคับให้จ่ายค่าสินบนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความอยู่รอดในประเทศที่คอร์รัปชั่นและการกดขี่เกิดขึ้นไปทั่ว เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือรีดไถ่เงินจากประชาชนที่มีเงินพอประทังชีวิตไปวันๆ ด้วยการขู่กักขังและดำเนินคดี

นางมิเชล บาเชเล็ต ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า เธอกังวลว่า การที่โลกให้ความสำคัญต่อประเด็นนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ จะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปัญหาสิทธิมนุษยชนร้ายแรงที่ชาวเกาหลีเหนือหลายล้านคนกำลังเผชิญ และว่า สิทธิด้านอาหาร , สุขภาพ , ที่พัก ,การงาน และเสรีภาพในการเดินทาง เป็นสิ่งที่เป็นสากล และแบ่งแยกไม่ได้ แต่ในเกาหลีเหนือ ความอยู่รอดของประชาชนขึ้นอยู่กับการจ่ายค่าสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่

รายงานระบุต่อไปว่า ชาวเกาหลีเหนือทุก 4 ใน 10 คน หรือ 10.1 ล้านคน ขาดแคลนอาหารอย่างเรื้อรัง และคาดว่า การปันส่วนอาหารจะถูกลดลงไปอีก เพราะเกาหลีเหนือ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี

ชาวเกาหลีเหนือส่วนมาก จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นเงินสด หรือบุหรี่ เพื่อไม่ให้ถูกรายงานไปยังทางการ ซึ่งจะทำให้พวกเขาไม่ได้รับเงินเดือน นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ประจำชายแดนยังรับเงินสินบนจากแก๊งค้ามนุษย์ ที่ส่งผู้หญิงข้ามพรมแดนเข้าไปในจีน เพื่อบังคับแต่งงาน หรือค้าประเวณี

ขณะที่สหรัฐ เรียกร้องเกาหลีเหนือ ให้รื้อถอนค่ายนักโทษการเมือง และปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนระหว่าง 80,000 ถึง 120,000 คน