2
shared

‘ประวิตร’ ปฎิเสธเอี่ยวร่วมฟอร์มทีมรัฐบาล

29 พฤษภาคม 2562 09:32 211
‘พล.อ.ประวิตร’ ปฎิเสธเอี่ยวร่วมฟอร์มทีมรัฐบาล หลังกระแสข่าวเข้าไปร่วมจัดตั้งแต่ยังไม่ลงตัว


วันนี้ (28พ.ค.62) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวปฏิเสธตอบคำถามหลังมีกระแสข่าวเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลจนล่าสุดก็ยังไม่ลงตัว โดยระบุเพียงว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย และไม่มีการพูดคุยใด ๆ ทั้งสิ้น