2
shared

โตโยต้าแจงทุกค่ายขายเพิ่มขึ้น 8.7%

28 พฤษภาคม 2562 08:07 101
โตโยต้ารายงานสถิติการขายรถยนต์รวมทุกค่ายเดือนเมษายน รวม 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.9% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นอีกเหตุปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อรถใหม่

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ก็ยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก       

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2562

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า  26,958 คัน  เพิ่มขึ้น      15.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ      15,389 คัน  เพิ่มขึ้น       4.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า   11,329 คัน  เพิ่มขึ้น       8.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

 ตลาดรถยนต์นั่ง ขาย 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า   10,107 คัน  เพิ่มขึ้น      17.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      8,614 คัน  เพิ่มขึ้น       7.2% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%

อันดับที่ 3 มาสด้า      4,882 คัน  เพิ่มขึ้น      55.1% ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ขาย 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า   16,851 คัน  เพิ่มขึ้น    14.7%  ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       15,389 คัน  เพิ่มขึ้น      4.2%  ส่วนแบ่งตลาด 30.1%        

อันดับที่ 3 ฟอร์ด       4,472 คัน    ลดลง     13.4%  ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ขาย 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า   14,970 คัน  เพิ่มขึ้น      22.5%   ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       14,235 คัน  เพิ่มขึ้น       5.0%    ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด       4,472 คัน   ลดลง       11.6%   ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,976 คัน

โตโยต้า 1,849 คัน อีซูซุ 1,011 คัน มิตซูบิชิ 983 คัน ฟอร์ด 695 คัน เชฟโรเลต 349 คัน นิสสัน 89  คัน

 ตลาดรถกระบะ Pure Pick up การขาย 36,257 คัน เพิ่มขึ้น 9.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ      13,224 คัน เพิ่มขึ้น      5.5%   ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า  13,121 คัน  เพิ่มขึ้น     31.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด      3,777  คัน  ลดลง      11.8%  ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง