3
shared

ธอส.ช่วยลูกหนี้ขายบ้านโละ"NPL"ปลายปี

27 พฤษภาคม 2562 12:17 499
ธอส.ช่วยลูกหนี้ขายบ้านโละ"NPL"ปลายปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นตัวกลางช่วยลูกหนี้เอ็นพีแอล ปลดหนี้จากการขายบ้าน หวังลดหนี้เสียช่วงปลายปี

วันนี้ (27 พ.ค.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนจัดทำโครงการ Virtual NPL เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่ประสบปัญหาด้านรายได้  จนทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามปกติและกลายเป็น NPL ของธนาคาร   โดยธอส. จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมที่อยู่อาศัยที่เป็น NPL ของธนาคารเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป  ให้สามารถเข้ามาดูข้อมูลและเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่ธนาคารกำหนด  โดยได้รับความยินยอมจากผู้กู้เดิมของธนาคารแล้ว


ทั้งนี้ เมื่อสามารถจำหน่าย NPL ได้ เงินที่ธนาคารได้รับจากผู้ซื้อจะถูกนำไปหักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด  ให้แก่ผู้กู้เดิมของธนาคาร จึงทำให้ผู้กู้เดิมสามารถปลดภาระหนี้ได้   คาดว่าจะช่วยลดปริมาณหนี้เสียหรือ NPL  ของธนาคารให้อยู่ในระดับเป้าหมายที่ไม่เกิน 4%  ของสินเชื่อคงค้างในสิ้นปี 2562   จากปัจจุบันมี NPL อยู่ที่ 49,295 ล้านบาท คิดเป็น 4.37%


นอกจากนี้ ภายในเดือนกันยายนนี้  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.จะเปิดตัวโครงการ ระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง  โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 31.1 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง  ที่แสดงอุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง ซึ่งเป็นการสร้างตลาดเสมือนจริง  สำหรับอสังหาริมทรัพย์มือสอง เพื่อสร้างช่องทางกลางในการซื้อขายและเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองได้มากขึ้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง