1
shared

ราคาทองคำคงที่! รูปพรรณขายออก19,900

27 พฤษภาคม 2562 09:34 124
ราคาทองคำวันนี้คงที่ ทองคำแท่ง ขายออก 19,400 บาท ทองคำรูปพรรณ ขายออก 19,900 บาท

วันนี้ (27 พ.ค.62 ) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,300.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,400.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 18,950.00 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 19,900.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง