13
shared

'ประยุทธ์' แสดงความอาลัย สั่งลดธงครึ่งเสา 7 วัน ขรก.ไว้ทุกข์ 21 วัน

26 พฤษภาคม 2562 22:27 1814
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง