23
shared

อียูยก'พล.อ.เปรม'สร้างไทยสมัยใหม่จนเป็นที่ประจักษ์

28 พฤษภาคม 2562 09:38 2313
อียูโพสต์เฟสบุ๊ค แสดงความเสียใจ 'พล.อ.เปรม' ถึงแก่อสัญกรรม ยกย่องช่วยสร้างไทยสมัยใหม่ขึ้นมาจนเป็นที่ประจักษ์วันนี้ ( 26 พ.ค. 62 )สหภาพยุโรปในประเทศไทย (อียู) ได้โพสต์เฟสบุ๊คพร้อมระบุข้อความว่า ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรมได้อุทิศตนเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศไทยมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ผลงานตลอดช่วงชีวิตของท่านช่วยสร้างไทยสมัยใหม่ขึ้นมาจนเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวันนี้