3
shared

‘ชวน หลีกภัย’ พร้อมปรับภาพลักษณ์สภาฯให้เป็นที่ยอมรับ

25 พฤษภาคม 2562 20:28 876
‘ชวน หลีกภัย’ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน พร้อมแจงเหตุที่รับตำแหน่ง เพราะต้องการทำงานปรับภาพลักษณ์ให้สภาฯเป็นที่ยอมรับ

วันนี้ (25พ.ค.62) นายชวน หลีกภัย ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขอบคุณที่รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เดิมไม่ได้จะมารับตำแหน่งนี้ แต่เมื่อมีความจำเป็นก็อยากจะใช้โอกาสนี้ ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้มีบทบาทที่ประชาชนเข้าถึงได้ โดยในระยะเวลาผ่านมา 5ปี ไม่ได้มีสภามาจากการเลือกตั้ง ทำให้สภาไม่สมบูรณ์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ สมาชิก หาทางว่า การบริหารงานของสภาจะทำยังไงให้การบริหารงานดีขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการรับฟังปัญหาประชาชน

ทั้งนี้พร้อมทำงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหาจุดอ่อนความล่าช้าของการทำงาน เพื่อให้สภาเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของผู้เคารพกฎหมาย พร้อมให้เหตุผลที่รับตำแหน่งนี้ เป็นเพราะที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของสภาถูกมองในทางลบ และถูกวิจารณ์ในทางเสียหาย และยอมรับว่า ทุกคนสามารถวิจารณ์นักการเมืองได้ ย้ำว่า การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อปรับภาพลักษณ์ ส่วนรายละเอียดการทำหน้าที่จะมาชี้แจงหลังได้รับการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการแล้ว

นายชวน กล่าวยืนยันด้วย ว่าการรับตำแหน่งไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการต่อรอง ไม่มีโควต้า ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะต้องเข้าร่วมรัฐบาล เพราะถ้ามีก็คงไม่นับตำแหน่ง