11
shared

ประกาศจับเป็น! หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

25 พฤษภาคม 2562 13:00 388
เกษตรฯวังน้ำเขียวประกาศจับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตั้งค่าหัวกก.ละพันบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกาศจับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่กำลังระบาดในข้าวโพดสำหรับอาหารสัตว์ ทำความเสียหายให้กับแปลงข้าวโพดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวแล้วเกือบ 3,000 ไร่ โดยตั้งค่าหัวหนอนกระทู้ รับซื้อที่ 1,000 บาทต่อ 1 กิโลกรัม โดยให้เกษตรกรเจ้าของไร่ข้าวโพดจับหนอนกระทู้ในแปลงข้าวโพดของตนเองที่มีหนอนระบาดกัดกินใบข้าวโพดอยู่ขณะนี้ โดยนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะอาศัยอยู่ในซอกกาบใบข้าวโพด เมื่อจับได้แล้วนำมาขายให้กับทางเกษตรอำเภอ


เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวก็จะเอาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนี้แหล่ะไปเลี้ยงมวนพิฆาต ซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติของหนอนกระทู้ มวนพิฆาตจะชอบมากกับหนอนซึ่งยังเป็นๆอยู่ เนื้อนุ่มนิ่มน่าอร่อย เมื่อกินหนอนเหล่านี้เข้าไปมวนพิฆาตก็จะเจริญเติบโตเร็ว ออกไข่ขยายพันธุ์ได้เร็ว แล้วเกษตรอำเภอก็จะแจกมวนพิฆาตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์นำไปปล่อยในไร่ข้าวโพด ให้มวนพิฆาตไปกินหนอนกระทู้ในไร่เองตามกลไกธรรมชาติ เกษตรกรก็ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เปลืองต้นทุนซื้อสารเคมี 

โดยนายสุรศักดิ์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เปิดเผยว่าเป็นกุสโลบายให้เกษตรกรเพิ่มความขยันและรู้จักการตรวจสอบแปลงข้าวโพดของตนเอง ดูทุกต้น หากพบกลุ่มไข่หนอนก็บี้ทำลาย หากพบหนอนเป็นตัวก็จับไปขายได้เงิน เป็นกลวิธีปฏิบัติโดยไม่ต้องซื้อสารเคมีให้เสียสตางค์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง