4
shared

เปิดขั้นตอนคัดเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติพรุ่งนี้

24 พฤษภาคม 2562 20:07 351
เปิดขั้นตอนคัดเลือกสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ หากเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 1 ต้องลงคะแนนลับ

วันนี้ (24พ.ค.62) การเตรียมความพร้อมการประชุมนัดแรกของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องเข้าร่วมงานพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันนี้ ( 24 พ.ค.) ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งไปยังส.ส.ทุกคน ให้เตรียมความพร้อมที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  ขณะเดียวกัน เลขาธิการวุฒิสภา ยังได้แจ้ง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมกันที่อาคารสุขประพฤติ ก่อนเช่นกัน โดยสำนักงานเลขาฯ ได้จัดเตรียมรถบัสรับ-ส่ง สมาชิกไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ อีก 2 คน ในวันที่ 25 พ.ค. อาคารหอประชุมใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยังคงใช้ข้อบังคับการประชุมสภาฯปี 2551 โดยเชิญ ส.ส.ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว คือนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในวัย 91 ปี

ทั้งนี้ ให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นประธานสภาฯ ซึ่งจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งขัน ชื่อนั้นจะได้รับเลือก แต่หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คนขึ้นไป จะต้องมีการลงคะแนนด้วยวิธีลับ โดยให้ส.ส.เขียนชื่อผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนให้บนแผ่นกระดาษแล้วใส่ซองปิดผนึก ก่อนจะขานชื่อตามลำดับอักษร ให้นำซองมาหย่อนลงในหีบ ก่อนตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน 6 คน จากพรรคการเมือง 6 อันดับแรก โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานสภาฯ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็จจากการลงคะแนนเลือกตำแหน่งประธานสภาแล้ว จะลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ