1
shared

ส่องวิถีชีวิตคนกรุง ซื้อรถยนต์ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน

24 พฤษภาคม 2562 19:05 108
ส่องสถิติรถจดทะเบียนใหม่ของคนกรุง ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน

ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น นับเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหารถติดและภาวะมลพิษที่เพิ่มขึ้นในกทม.icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง