3
shared

ประมวลภาพบรรยากาศ ส.ส.-ส.ว.ร่วมเปิดประชุมรัฐสภา

24 พฤษภาคม 2562 15:40 680
ประมวลภาพบรรยากาศ ส.ส.-ส.ว.ร่วมเปิดประชุมรัฐสภา ที่กระทรวงการต่างประเทศ

วันนี้ (24พ.ค.62) ประมวลภาพบรรยากาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ