11
shared

ศ.ดร.เกษียร ร่ายบทกลอนถึง ‘อนาคตใหม่’ ปิดสวิตช์ แต่ยังสว่าง

24 พฤษภาคม 2562 15:12 5677


วันที่ (24 พ.ค. 62)  ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนบทกลอนผ่านทาง เฟซบุ๊ก เรื่อง  “ปิดสวิตช์ แต่ยังสว่าง” โดยเนื้อหาระบุว่า


“เพราะประชานิยมชมชื่นเขา

ว่าจะเอาเสียงสวรรค์ความฝันใฝ่

สะท้อนเสียงเรียกร้องส่องทั่วไทย

จึงถูกปิดสวิตช์ไฟไปก่อนกาล

แต่เสียงแห่งความหวังดังกึกก้อง

ถึงไฟดับตะวันส่องโชติฉายฉาน

เห็นประชาเป็นพิษปิดลั่นดาล

โลกมืดของเมื่อวานไร้พรุ่งนี้”