1
shared

‘ประดิษฐ์’ ยืนยันไม่มีใครแทรกแซงการทำหน้าที่ส.ว.

24 พฤษภาคม 2562 14:06 253
สมาชิกวุฒิสภาทยอยรวมตัวเพื่อเข้าร่วม เปิดประชุมรัฐสภา ด้าน ‘ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม’ ยืนยันไม่มีใครแทรกแซงการทำหน้าที่

วันนี้ (24พ.ค.62) ความเคลื่อนไหวที่อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นัดสมาชิกวุฒิสภา รวมตัวกันในเวลา 12.30 น. ก่อนนั่งรถบัส ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมการเปิดประชุมรัฐสภา ในเวลาประมาณ 15.00 น. โดยตั้งต่ช่วงเเช้า มีสมาชิกวุฒิสภา ทยอยเดินทางมายังอาคารสุขประพฤติ อาทิ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นายศุภชัย สมเจริญ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายคำนูน สิทธิสมาน นายศุภชัย สมเจริญ เป็นต้น 


นายศุภชัย สมเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่ง ประธานวุฒิสภาคนที่ 2 กล่าวว่า ไม่ทราบกระแสมีรายชื่อถูกเสนอเป็นแคนดิเดต รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 แต่ก็พร้อมทำหน้าที่หากได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือก แม้จะไม่มีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้มาก่อน แต่ก็พร้อมจะศึกษาและสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ พร้อมยืนยัน การทำหน้าที่ของ ส.ว.ชุดนี้ จะเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีใบสั่งจากผู้ใด รวมไปถึงการลงมติเลือก นายกรัฐมนตรี ที่จะเป็นการใช้ดุลพินิจของ ส.ว.แต่ละคน ไม่มีการแทรกแซงหรือสั่งการ และส่วนตัวก็จะลงมติเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่เทิดทูนสถาบัน ซี่งไม่รู้สึกกดดัน หรือ ไม่หนักใจ กับการทำหน้าที่ภายใต้ข้อสังเกตถึงที่มาของ ส.ว. ชุดนี้ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ


ขณะที่นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการทำหน้าที่ ส.ว. ว่า เป็นอิสระ ไม่มีมีใครแทรกแซงได้ ส่วนการเลือกประธานวุฒิสภา เย็นวันนี้ ก็จะต้องพิจารณา ตามที่ประชุมเสนอ 

ทั้งนี้ ภายหลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมการเปิดประชุมรัฐสภา แล้ว จะมีการเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อเลือกประธานวุฒิสภา ในเย็นวันนี้ ทันที โดยมีการคาดการว่า ที่ประชุมวุฒิสภา จะมีการเสนอชื่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ นายศุภชัย สมเจริญ เป็น รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2