1
shared

เตรียมคลอดหลักเกณฑ์แบนบริษัทปั่นหุ้น

24 พฤษภาคม 2562 10:07 89
กบข.เตรียมจับมือ บลจ. บริษัทประกันรายใหญ่ และประกันสัมคม จัดทำหลักเกณฑ์แบนบริษัทที่มีปัญหาปั่นหุ้น

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. กล่าวว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ กบข.จะมีการลงนามร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายใหญ่ 7 แห่ง บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ 3-4 แห่ง และ กองทุนประกันสังคม เพื่อร่วมกันจัดทำ Negative List Guideline หรือ เกณฑ์ไม่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีปัญหาการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ( อินไซด์) รวมทั้งบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ ESG ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล โดยจะไม่ซื้อหุ้นบริษัทที่มีปัญหาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน

ทั้งนี้ เนื่องจาก กบข. และ นักลงทุนสถาบันต้องการสร้างมาตรฐานในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหากนักลงทุนสถาบันร่วมมือกันไม่ลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเหล่านี้ จะเกิดผลในทางปฏิบัติได้ โดยเกณฑ์ดังกล่าวใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต ไม่นับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งกบข.อยากให้นักลงทุนสถาบันรายอื่นๆเข้าร่วมเกณฑ์นี้ด้วย ซึ่งระหว่างอยู่การพูดคุยเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายดึงธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในเฟส 
2 ต่อไป ซึ่งกบข.คาดว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 กบข.จะลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ ESG ทั้ง 100 %

ส่วนการดำเนินงานในปีนี้ ของ กบข.จะเน้นการยกระดับการบริการ หลังจากที่ กบข. ได้ปรับรูปแบบการให้บริการผ่าน My GPF เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา มีสมาชิกใช้บริการ 4 แสนครั้ง และรับสิทธิสวัสดิการ 40,000 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดศูนย์ข้อมูลการเงิน เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบส่วนตัว โดยสมาชิกจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ตรงความสนใจ อาทิ การวางแผนเกษียณ การลดหย่อนภาษี การจัดการหนี้ การเริ่มต้นลงทุน เป็นต้น ผ่านช่องทางหลากหลาย ตั้งเป้าสมาชิกเข้าใช้งาน 500,000 ครั้งภายในปีนี้