0
shared

สงครามการค้า-การเมืองในประเทศฉุดธุรกิจSME

23 พฤษภาคม 2562 20:23 66
ม.หอการค้า ชี้ สงครามการค้า การเมืองในประเทศ กระทบผู้ประกอบการ SME ต้องปรับเป้าเติบโตลงเหลือ 4.2%

จากตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในไตรมาส 1 ที่สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. โตร้อยละ 2.8 นายธนวรรธน์ พลวิชัย รอง อธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในกรอบของที่คาดการณ์ไว้ จึงยังไม่มีการปรับเปลี่ยนการ ประมาณการเศรษฐกิจไทยที่เคยตั้งไว้ ร้อยละ 3.3 ถึง 3.7 แต่สำหรับการเติบโตในกลุ่ม SME จากเดิมที่คาดว่าจะโตที่ร้อยละ 5 น่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.2 โดยผู้ประกอบการ SME ประสบปัญหาตั้งแต่ต้นทุนสูง ยอดขายหายไปจากกำลังซื้อหดตัว กำไรลด สภาพคล่องแย่ลง และไม่มีความสามารถในการลดหนี้ ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าในเดือนมิถุนายนนี้การเจรจาของการพบกันระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ จะออกมาในทิศทางใด ดังนั้นภาคส่งออกน่าจะได้รับผลกระทบ ในกลุ่มเกษตร และกลุ่ม supplier ผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับจีน ขณะที่การเมืองของไทย ยังไม่นิ่ง ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนี สถานการณ์ธุรกิจ SME ไตรมาส 1 อยู่ที่ 43.7 ปรับตัวลดลง 0.3 ไตรมาสก่อน ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ อยู่ทีาระดับ 49.9 ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ อยู่ที่ 52.5 ดัชนีทั้ง 3 ประเภทลดลงทั้งหมด ทำให้เห็นว่า อยู่ในระดับที่ชะลอตัว รัฐควรมาตรการช่วยเหลือ เช่น การดูแลด้านภาษี ลดอัตราภาษี ปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงออนไลน์ การลดข้อจำกัดการอนุมัติสินเชื่อ และการเข้าถึงสินเชื่อให้ง่ายขึ้นรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อฟื้นกำลังซื้อ


ด้านนายพงชาญ สำเภาเงิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่า ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ และดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไตรมาส 1 ที่ปรับตัวลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาด ผู้ประกอบการ SME จะได้รับผลกระทบ ดังนั้นสถาบันการเงิน จะต้องช่วยกันป้องกันความเสียหายในสถานการณ์ที่อ่อนไหว โดยต้องเข้าไปช่วยทางในการ เติมทักษะ เติมทุน และเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกอบการ SME