66
shared

ยุติหน้าที่ส.ส.! ศาลรธน.รับคำร้อง ‘ธนาธร’ ถือหุ้นสื่อ

23 พฤษภาคม 2562 18:28 8963
ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ‘ธนาธร’ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คดีถือครองหุ้นสื่อ และมีมติ 8 : 1 สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ส.ส.


วันนี้ (23พ.ค.62) เมื่อ‪เวลา 17.00 น.‬  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวถึงผลการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.บัญชีรายชื่อ  โดยศาลมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เนื่องจากนายธนาธร มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 3 )กรณีถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจขาดคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6 )ประกอบมาตรา 98( 3 ) ไว้พิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ศาลได้แจ้งให้กกต. ในฐานะผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้นายธนาธร ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง 

ขณะเดียวกัน มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย โดย ศาลฯให้เหตุผลว่าคดีนี้ กกต. ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง 

ประกอบกับ การปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามพ.รป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่กกต.ร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำร้องของกกต. นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขาหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง