1
shared

สหรัฐฯชวนเกาหลีใต้บอยคอต 'หัวเว่ย' อ้างความมั่นคง

23 พฤษภาคม 2562 11:17 388
สหรัฐฯ ชี้เกาหลีใต้ไม่ควรให้ 'แอลจียูพลัสคอร์ป' ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจกระทบความั่นคง ด้านเกาหลีใต้ยังสงวนท่าที พร้อมเผยมีจีนเป็นพันธมิตที่ตลาดส่งออกใหญที่สุด

วันนี้ (23 พ.ค.) สื่อเกาหลีใต้อ้างแหล่งข่าวการทูตในรัฐบาลระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการประชุมกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ว่า ไม่ควรให้แอลจียูพลัสคอร์ป (LG Uplus Corp) บริษัทโทรคมนาคมเกาหลีใต้ที่ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ย ให้บริการในธุรกิจที่มีความเปราะบาง โดยเกาหลีใต้ควรบอยคอตหัวเว่ยอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงโซลต่างยังสงวนท่าทีต่อรายงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระบุว่า เกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสหรัฐมีจีนเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุด ช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้เกาหลีใต้ส่งออกไปจีนเกือบหนึ่งในสี่ของยอดส่งออกทั้งหมด