3
shared

ลุ้นศาลรธน.รับชี้ชะตา'ธนาธร'ปมหุ้นสื่อ

23 พฤษภาคม 2562 12:18 357
ลุ้นชะตา 'ธนาธร' บ่ายวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับคำร้องกกต.ปมถือครองหุ้นสื่อไว้วินิจฉัยหรือไม่ หากรับนั่นหมายถึงต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่สส.ทันที วันนี้ ( 23 พ.ค. 62 )ศาลรธน.รับวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ในช่วงบ่ายวันนี้

สำหรับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาว่า จะรับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่ ถ้าศาลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา ก็จะส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องและนัดพิจารณาคดีครั้งแรก หลังจากนั้นราวต้นเดือน มิ.ย. ผู้ถูกร้องจะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับสำเนาคำร้อง โดยภายในเดือน มิ.ย. ศาลพิจารณาคดีครั้งแรก กำหนดประเด็น ลำดับขั้นตอนการพิจารณา นัดไต่สวน และนัดฟังคำวินิจฉัย การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนโดยคณะผู้พิจารณาคดีต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ต่ำกว่า 7 คนขึ้นไป

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 ยังกำหนดว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าส.ส.ซึ่งถูกร้อง มีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ส.ส. ซึ่งถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง