4
shared

อำพรางป้ายทะเบียน! เสี่ยงติดคุก

23 พฤษภาคม 2562 11:40 493
พฤติกรรมอำพรางป้ายทะเบียน! เสี่ยงติดคุก

เชื่อว่าผู้ใช้รถหลายคนคงเคยเห็นรถบางคัน ทำการดัดแปลง-อำพรางแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งอยู่บนท้องถนนบ่อยๆ ทั้งด้วยความเชื่อของผู้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นการแปะปิดทอง นำตัวเลขที่คิดว่าถูกโฉลกกับตัวเองมาปิดทับ ใช้สีขาวลบตัวเลข-ตัวอักษร เพราะคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะคลาดแคล้วอุบัติเหตุ ทำแล้วจะโชคดี หรือไม่บางคนก็ทำเพราะมีจุดประสงค์ที่ส่อเจตนาไปในทางไม่ดี เช่น หลบกล้องเวลาทำผิดกฎหมายทางจราจร หรือว่าคนที่ใช้รถก่ออาชญากรรม ซึ่งหลายกรณีที่ตำรวจหรือกล้องวงจรปิดก็ติดตามหรือบันทึกภาพได้ยาก


เนื่องจากแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เจ้าของรถ สำหรับนำไปติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังรถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การดัดแปลงอำพรางใดๆ ล้วนเข้าข่ายกระทำความผิดทั้งสิ้น

กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ มีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี รวมถึงมีนำวัสดุหรือสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟฟิกสำหรับหมายเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล หรือการนำป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเป็นป้ายประมูล

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท


นอกจากนี้เจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายนั้นยังมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 265 ประกอบมาตรา 268 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

และหากเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับที่ป้ายภาษี ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และอาจถูกยึดรถ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม