3
shared

หมู่หรือจ่า ศึกชิงดิวดี้ฟรีสุวรรณภูมิ

22 พฤษภาคม 2562 18:58 465
ยังไม่รู้ผล! เอกชน 3 ราย ยื่นประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ ด้าน"เซ็นทรัล-ไมเนอร์"ถอนตัว หันชิงบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์แทน

การเปิดให้เอกชนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ ดิวตี้ฟรี และ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม ทอท. 5 ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ในวันนี้ (22 พ.ค.) ได้เอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 สัญญา

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เปิดเผยว่า ในส่วนสัญญาดิวตี้ฟรี ซึ่งเปิดรับซองตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 11 นาฬิกา มีผู้ยื่นซองทั้งหมด 3 ราย จากผู้ซื้อซองทั้งหมด 5 ซอง ได้แก่ กลุ่มโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (ประเทศไทย) บริษัท การบินกรุงเทพ หรือ กลุ่มบางกอกแอร์เวย์ส และ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ขณะที่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล และ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ได้เข้ายื่นซองสัญญาดิวตี้ฟรี


ทั้งนี้ 3 บริษัท ที่ผ่านคุณสมบัติต้องนำเสนอรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม จากนั้น จะเปิดซองเสนอค่าตอบแทน และประกาศผลคะแนนสูงสุด ในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งใช้เกณฑ์เทคนิค 80 คะแนน และผลตอบแทน 20 คะแนน รวมกันผู้ชนะต้องได้คะแนนสูงสุด จากนั้น เป็นต่อรองราคาต่อไป ซึ่งการกำหนดให้คะแนนเทคนิคสูงเพราะต้องการได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริง และหลังได้ข้อสรุปจะเสนอต่อคณะกรรมการรายได้ ทอท.ในวันที่ 12 มิถุนายน จากนั้น จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขออนุมัติ 

ส่วนโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง ทอท. เปิดรับซองในเวลา 13.00-15.00 นาฬิกา ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ซื้อไปทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ,เดอะมอลล์ กรุ๊ป ,และ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปรากฏว่า มีบริษัทมายื่นซอง 3 ราย ยกเว้น เดอะ มอลล์ กรุ๊ป และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์ 2 ราย คือ คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ และ เซ็นทรัลพัฒนา ขณะที่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ผ่าน เพราะให้บริษัทลูกมายื่นแทน ไม่เป็นไปตามร่างทีโออาร์ โดยทั้ง 2 ราย ที่ผ่านคุณสมบัติต้องนำเสนอรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ จากนั้น จะประกาศผลผู้ชนะการประมูล ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


นายวิชัย กล่าวด้วยว่า ทั้ง 2 โครงการ ทอท. กำหนดให้สิทธิประกอบกิจการระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2574


นอกจากนี้ ทอท.จะให้ยื่นซองประมูลโครงการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร สนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ในวันที่ 4 มิถุนายน และ เปิดซองราคาวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งผลประมูลทั้ง 3 สัญญา คือ ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ ดิวตี้ฟรี 3 สนามบินภูมิภาค จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวันที่ 19 มิถุนายน และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2562