201
shared

ตั้งเป้ายุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่าหมื่นโรง

22 พฤษภาคม 2562 16:06 33561
สพฐ.ตั้งเป้ายุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 โรงทั่วประเทศ พร้อมให้ขยายโอกาสหยุดรับนักเรียนม.ต้น กรณีเด็กเข้าเรียนน้อย

วันนี้ (22พ.ค.62) นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนไม่ถึง 60 คน ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศและพูดถึงตั้งแต่ปี 2554 แต่ก็พบอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเดินทางของบุตรหลาน รวมถึงความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน จึงยุบควบรวมได้เพียงจำนวนหนึ่ง 

ล่าสุด นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บอร์ด กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ไปรวบรวมระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทั้งหมด โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดให้ตรวจสอบจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่าโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่อยู่ในเป้าหมายควบรวมประมาณ 15,000 โรง

นอกจากนี้ กพฐ.ได้หารือถึงปัญหาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เปิดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเดิม ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็ก 7,000-8,000 โรง ที่เปิดสอนขยายโอกาส แต่พบว่าบางโรงมีนักเรียนระดับชั้นม.ต้น เพียง 4 คน ไม่มีเด็กเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 แสดงว่า 2 ปีที่ผ่านมาไม่มีเด็กเข้าเรียนเลย จึงเสนอให้หยุดรับเด็กชั้นม.1 โดยประกาศล่วงหน้า 1 ปี และให้ไปเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง