2
shared

อดีตปลัด พม.ฆ่าตัวตาย สังเวยโกงเงินคนจน

10 เมษายน 2562 02:30 20
คดีการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง หรือ เงินคนจน เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและถือเป็นคดีตัวอย่างที่จะเป็นบทเรียนในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของวงราชการไทย ที่ขยายผลและเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงจนมีมติให้ไล่ออก 11 คน และปลดออก 5 คน

 

คดีการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง หรือ เงินคนจน เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและถือเป็นคดีตัวอย่างที่จะเป็นบทเรียนในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของวงราชการไทย ที่ขยายผลและเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงจนมีมติให้ไล่ออก 11 คน และปลดออก 5 คน นอกจากนี้ ยังถูกป.ป.ง.ยึดทรัพย์  ซึ่งหนึ่งในนี้เป็นถึงตำแหน่งปลัดและรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์