13
shared

UNเตือนเสี่ยงเกิดสงครามนิวเคลียร์ร้ายแรงสุดในประวัติศาสตร์

22 พฤษภาคม 2562 15:02 3673
ยูเอ็นเตือนความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในขณะนี้ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

วันนี้ ( 22 พ.ค. 62 )นาง เรนาต้า ดแวน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นไอดีไออาร์ กล่าวเมื่อว่า ความเสี่ยงที่จะมีการนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ สูงที่สุดในขณะนี้ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา พร้อมระบุว่า นี่เป็นประเด็นเร่งด่วน ที่โลกควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง

ดแวนกล่าวต่อไปว่า ทุกประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ ต่างก็มีการปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ให้ทันสมัย ในขณะที่ภูมิทัศน์ของการควบคุมอาวุธได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแข่งขันกันทางยุทธศาสตร์ ระหว่างจีนกับสหรัฐ ส่วนข้อตกลงควบคุมอาวุธที่มีอยู่ เริ่มหมดความหมาย เนื่องจากการเกิดขึ้นของสงครามชนิดใหม่ การเกิดกลุ่มติดอาวุธและกองกำลังภาคเอกชนใหม่ๆ หลายกลุ่ม รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีชนิดใหม่ ที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการรุกราน กับการป้องกัน เลือนลางลง

ผู้อำนวยการยูเอ็นไอดีไออาร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านความมั่นคงของยูเอ็น ระบุต่อไปว่า 122 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ไปแล้ว แต่มีเพียง 23 ประเทศเท่านั้น ที่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้ ในขณะที่ต้องมีอย่างน้อย 50 ประเทศให้สัตยาบัน สนธิสัญญานี้จึงจะมีผลบังคับใช้ได้  โดยประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว อาทิ แอฟริกาใต้ ออสเตรีย เม็กซิโก เวียดนาม รวมถึงไทย ส่วนประเทศที่คัดค้านสนธิสัญญานี้ มีสหรัฐ รัสเซีย และประเทศอื่นๆ ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง