3
shared

สศช.หั่นคาดการณ์จีดีพีปี62เหลือโต3.6% จากเดิม3.3-3.8%

21 พฤษภาคม 2562 14:31 214
สศช.หั่นคาดการณ์จีดีพีปี62เหลือโต3.6% จากเดิม3.3-3.8%

สภาพัฒน์ ปรับลดคาดการณ์การจีดีพีปีนี้ลงเหลือโต 3.6% จากเดิมคาดโต 3.3-3.8% เหตุความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัว 2.8% เทียบกับการขยายตัว 3.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายของรัฐบาล

ขณะที่ การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า ส่วนด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตรและสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่ การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งฯ และ สาขาการก่อสร้างชะลอตัวเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว

สำหรับ ทั้งปี 62 สภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยลง  โดยคาดว่า จะขยายตัวที่ 3.6% จากประมาณการอัตราเติบโตทั้งปีนี้ที่คาดว่า จะขยายตัวที่ 3.3-3.8% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และปัญหาจากสงครามการค้าที่ทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศชะลอตัวลง โดยเป็นการปรับกรอบจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.5-4.5%

ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ไม่มากเท่าที่ควร  เป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจที่ยังทรงตัวเท่าเดิม โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง  คือ ในช่วงเลือกตั้ง ที่ทำให้การตัดสินใจในเชิงธุรกิจต้องรอความมีเสถียรภาพทางการเมืองก่อน ดังนั้น หากการเมืองนิ่ง สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ คิดว่าบรรยากาศต่างๆ จะกลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณของปี 63 ที่จะเข้าสู่กระบวนการด้านรัฐสภา และประกาศใช้ได้ทันในเดือนต.ค.62

ส่วนแนวทางการบริหารเศรษฐกิจไทยในปี 62 เห็นว่ารัฐบาลต้องพยายามหาตลาดส่งออกให้ได้มากขึ้น เพื่อทำให้การส่งออกของไทยปีนี้เติบโตได้ไม่น้อยกว่า 3%  รวมถึงต้องพยายามรักษาฐานรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ไม่ให้น้อยไปกว่า 2.1 ล้านล้านบาท  ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้ขยายตัวได้ในระดับ 3.6%icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง